Solgrid har fått konsesjon til å bygge Norges første bakkemonterte solkraftverk

solar panels, sunset, sky

Norsk solindustri nådde en milepæl 5. mai 2022. Solgrid har fått tillatelse av NVE til å bygge Norges første bakkemonterte solkraftverk. Furuseth solkraftverk vil bygges i Stor-Elvdal kommune i Innlandet fylke, og har fått konsesjon for en installert effekt på inntil 7 MWp. Det tilsvarer en årlig energiproduksjon på ca. 6,4 GWh, som dekker strømforbruket til over 300 boliger.


Høye kraftpriser er et signal på at det stort behov for mer fornybar produksjon, og solkraft vil spille en stadig viktigere rolle i framtiden. Høye kraftpriser gjør også at det blir bedre lønnsomhet i prosjektene, som bygges uten statlige subsidier, sier CEO i Solgrid Kristin Melsnes i en melding til e24.


Etter NVEs vurdering er miljøulempene ved tiltaket små. I tillegg skjer utbyggingen i et område med minimal ferdsel eller friluftslivsaktiviteter, utover jakt i regi av grunneier. NVE har også lagt til grunn at anlegget ikke vil gi så store virkninger for naboer, og at det ikke har kommet inn vesentlige høringsinnspill mot at det gis konsesjon til solkraftverket. Stor-Elvdal kommune er også positive til tiltaket.


Fordi det ikke er bygd store solkraftverk i typisk norske forhold, er det behov for mer kunnskap om virkninger fra solkraft her til lands. Det er også viktig å se hvordan stor-skala solkraftproduksjon i ikke-urbane strøk inngår i den norske kraftmiksen. Solgrid ble etablert i 2020, og er en norsk utvikler, bygger, drifter og eier av bakkemonterte solkraftverk. De har til nå bygget bakkemontert sol utenfor Norges grenser, blant annet Varberg Norra i Sverige med installert effekt på 4,8 MWp.

English EN Norsk bokmål NO