Ny nettleie innføres

Etter sju år med tidvis intens nettleiedebatt kan vi endelig legge diskusjonen bak oss. Olje- og energidepartementet (OED) har vurdert anbefalingen til ny nettleie fra 29 nettselskaper og organisasjoner og konkludert med at de skal tas til følge. Dermed kan vi se frem til en god og rettferdig nettleie allerede fra 1.juli.


Ifølge det opprinnelige forslaget fra myndighetene skulle mesteparten av nettleien faktureres i form av kapasitetsbasert fastledd, noe som var dårlig nytt for alle som er opptatt av gode energiløsninger hos forbrukerne. Den største endringen som OED nå har vedtatt er at energileddet vil fortsette å utgjøre mesteparten av nettleien, noe som sikrer en rettferdig fordeling av strømkostnadene og gode insentiver til enøk. Det vil likevel introduseres nye elementer på nettleien i form av en enkel tidsdifferensiering og en fastavgift som reflekterer hvor mye nettkapasitet hver kunde har behov for. Disse elementene er imidlertid ikke utformet på en slik måte at forbrukerne må snu opp ned på livene sine.


Målet med den nye nettleiemodellen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av overføringsnettet og en mer rettferdig fordeling av kostnadene mellom kundene. Effektbasert nettleie vil gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, noe som over tid vil gi lavere nettkostnader for strømkundene, mindre naturinngrep og færre konflikter knyttet til nettutbygging, sier olje- og energiminister Terje Aasland.


Regjeringen har nå besluttet å innføre en overgangsperiode for kravet om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av nettselskapets inntekter, frem til 1. juli 2024. Olje- og energidepartementet vil be Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreta en evaluering av nettselskapenes nettleiestruktur i løpet av 2024.


Det har alltid vært bred enighet om formålet med den nye nettleien. Når prosessen likevel har tatt så lang tid, skyldes det interessekonflikter knyttet til detaljene i den nye nettleiestrukturen blant de aktører som blir berørt av endringene. Det er bakgrunnen for at Solenergiklyngen sammen med 11 nettselskaper, 5 miljøvernorganisasjoner, 4 forbruker og boligorganisasjoner og 8 øvrige bransje- og interesseorganisasjoner gikk sammen om et felles kompromiss som vil sikre en balansert oppnåelse av ulike hensyn.


Det er viktig at nettselskapene sørger for en god omstilling til ny nettleie og sikrer en effektiv drift av nettet. Jeg setter pris på den konstruktive rollen aktørene har spilt i denne saken de siste månedene. Nå forventer jeg at aktørene jobber for å sikre en god informasjon til nettkundene om de nye tariffene som trer i kraft 1. juli, sier Aasland.


Det overordnede målet med å endre strukturen på nettleien er å øke utnyttelsen av det eksiterende strømnettet, noe som spare samfunnet for store nettinvesteringer.

Les pressemeldingen fra regjeringen her.

English EN Norsk bokmål NO