EUs solstrategi er publisert – EU satser massivt på sol

I går, 18. mai 2022 publiserte EU kommisjonen en pakke med strategier og planer som en del av RePowerEU. Målet er å redusere Europas avhengighet av russisk gass og forbedre energisikkerheten i kjølvannet av krigen i Ukraina.

 

RePowerEU slår fast at solenergi er det som raskest kan bygges ut og dempe virkningen av energipriskrisen Europa nå er inne i. EU setter mål om 320 GW (AC) ny solkraft innen 2025, med mål om 600 GW innen 2030. For å få til dette må det fjernes en rekke hindringer som i dag står i veien for raskere utbygging.

 

Strategien øker altså solenergimålene, foreslår et «rooftop initiative», en industriallianse og et kompetansepartnerskap for sol i EU. I tillegg foreslår kommisjonen å endre fornybardirektivet og øke andelen av fornybar energi i EUs totale energiforbruk fra 40 til 45 % innen 2030 og energisparingen økes fra 9 til 13 % frem til 2030.

 

Solstrategien inkluderer en liste over tiltak som skal kunne iverksettes i løpet av 2022. Denne består av tiltak både fra EU og nasjonalstatene for å kutte behandlingstiden for byggetillatelser for solenergi på tak til maks 3 måneder, samt et forslag om å gjøre solcelleanlegg på taket obligatorisk for alle offentlige bygninger og næringsbygninger med et gulvareal på over 250 kvadrat innen 2027, og solceller på alle bolighus innen 2029.

 

Massiv utbygging av solenergi er også en sjanse til å forsterke EUs industrielle lederskap. Ved å etablere gode rammebetingelser for industrien kan EU hente tilbake produksjonskapasiteten langs hele verdikjeden for sol. Ansvaret for dette skal ligge i den nyopprettede europeiske industrialliansen for PV. Solenergiklyngen er blant annet involvert i et europeisk industriinitiativ om å opprette en IPCEI for PV. Les mer om dette i denne artikkelen.

 

Go-to areas og felles konsesjonsprosedyrer

EU kommisjonen foreslår også å opprette go to areas både til lands- og til havs hvor det er gode forutsetninger for å bygge ut fornybar energi. Målet er at disse områdene skal hindre motstand fra befolkningen, og ikke føre til for mye naturinngrep. Men, det vil heller ikke ligge krav om spesielle utredninger av de naturinngrepene som vil foretas.

 

Områdene skal bidra til at det går raskere å skalere opp fornybar energiproduksjon, og selskapene som bygger ut skal kunne få byggetillatelser innen ett år. I tillegg legger forslaget opp til en ny prosedyre for konsesjonsbehandling. Disse skal strømlinjeformes i hele EU, og saksbehandlingen skal gå betydelig raskere enn i dag. Det er likevel opp til de enkelte medlemslandene å avgjøre hvilke former for fornybar energi de ønsker.

 

Deler av dette er merket som EØS-relevant fra EU-kommisjonens side, men det gjenstår å se hva som inkorporeres i norsk lov, og når.

 

Solenergi har en rekke fordeler som gjør den spesielt godt egnet til å møte dagens energiutfordringer. PV og solvarmeteknologi kan rulles ut raskt og kostnadseffektivt. Kostnadene for PV har gått ned med over 80 % de siste ti årene, noe som gjør at solenergi er en av de mest konkurransedyktige kildene til energi i EU.

 

Les solstrategien og de andre dokumentene tilknyttet RePowerEU her.

English EN Norsk bokmål NO