Kaupanger Energi innvilges støtte for innovativt prosjekt

Kaupanger Energi får støtte av Enova til å utrede bakkemonterte solkraftverk. Kaupanger Energi utreder mulighetene for å etablere to bakkemonterte solkraftverk på Kaupanger i Sogndal kommune. I forbindelse med disse prosjektene har Kaupanger Energi søkt om tilskudd til å utrede flere forhold for å kunne gå videre, inkludert sikker montering i grustak, kombinasjonsdrift med landbruk og samproduksjon med vannkraft.


Gladnyheten kom nylig da søknaden ble innvilget av Enova, et stort steg i riktig retning for innovative solenergiprosjekter. Formålet med konseptutredningen er å samle og strukturere informasjon om arealenes egnethet, tekniske løsninger og lønnsomhet for ulike bakkemonterte solkraftanlegg. At anleggene planlegges i kombinasjon med landbruksvirksomhet og i et nedlagt grustak er faktorer som har betydelig potensiale for å redusere arealkonflikter.

 

Det vil i konseptutredningen etterstrebes å utarbeide en generell fremgangsmåte for vurderingene som gjøres, slik at erfaringene kan benyttes til andre utredninger og prosjekter – og dermed kunne være utløsende for flere tilsvarende solkraftprosjekter i Norge. Multiconsult, Høgskulen på Vestlandet og Vestland Bondelag er med som deltakere i konseptutredningen.

 

Kaupanger Energi er heleid av Kaupanger Hovedgård. I 2021 ble Kaupanger Hovedgård første eier av privat fredet bygg som fikk tillatelse til å solcelletakstein (BIPV) på ett av sine bygg, en låve med totalt takareal på ca. 500 m2.

Kontaktperson for Kaupanger Energi: Christoffer Knagenhjelm, post@hovedgaard.no, tlf. 48 00 48 17

English EN Norsk bokmål NO