IPCEI PV lansert i Brussel

Den 20. mai 2022 ble det lansert en ny Important Project of Common European Interest (IPCEI) i Brussel. IPCEI PV skal støtte banebrytende solcelleproduksjonsteknologier og bistå med raskere kommersialisering og oppskalering av produksjonskapasitet. Dette vil sikre en langsiktig konkurranseevne for europeisk PV-produksjon.

 

Initiativtaker til IPCEI PV er European Solar Manufacturing Council, et industrinettverk basert i Brussel hvor blant annet Solenergiklyngen er medlem, sammen med REC, Norsun, Sintef og IFE fra norsk side.

 

Til stede på lanseringseventen i Brussel var en rekke representanter fra EU-kommisjonen, EUs medlemsland og den europeiske solindustrien. Dette inkluderte blant annet EUs energikommisær, Kadri Simson, samt representanter på høyt nivå fra generaldirektoratet for det indre marked, og generaldirektoratet for konkurranse. I tillegg deltok det representanter fra Europaparlamentet og fra fem medlemsland; Østerrike, Litauen, Luxembourg, Polen og Spania.

 

Forrige uke var en viktig uke for Europeisk solindustri, med publiseringen av RePowerEU-pakken, inkludert EUs nye solstrategi, 18. mai, og lanseringen av IPCEI PV 20. mai. EUs solstrategi skisserer planer for å etablere en europeisk industriallianse for solenergi som skal bane vei for etableringen av en industriell verdikjede for sol i Europa. Solstrategien nevner IPCEI PV eksplisitt som en viktig del av dette.

 

IPCEI-PV rammeverket er utformet for å sikre en langsiktig konkurranseevne for europeisk PV-produksjon ved å mobilisere støtte fra EUs medlemsland. For øyeblikket utgjør dette rammeverket seks konkrete prosjekter, men komplementære prosjekter og planer fra hele verdikjeden for sol er velkomne til å bidra inn.

 

Fra venstre: Žygimantas Vaičiūnas, Sean Erik Foss, Trude Nysæter, Julius Denafas
Fra venstre: Žygimantas Vaičiūnas, Sean Erik Foss, Trude Nysæter, Julius Denafas

 

Alle EUs medlemsland, samt EØS-land som Norge inviteres til å bidra inn i IPCEI-PV. For øyeblikket har fem land sluttet seg til, Østerrike, Litauen, Luxembourg, Polen og Spania. Spania har tatt på seg ansvaret med å lede og koordinere prosessen fremover.

 

Norske myndigheter må kjenne sin besøkelsestid, og sørge for at Norge blir med i dette svært viktige initiativet. Den europeiske solindustrien er pekt ut av EU, som en av de viktigste industriene som skal sikre europeisk energisikkerhet i årene som kommer, og hvis vi ikke følger med i timen blir vi sittende igjen på perrongen slik vi ble da IPCEIen for batterier ble opprettet for noen år tilbake. Det vil være katastrofe både for EU og Norge.

English EN Norsk bokmål NO