Solenergikonferansen 2022: Viktige diskusjoner om storsatsing på solkraft

Solenergikonferansen 2022 – la sola bygge landet, fant sted i forrige uke. Over 150 deltakere fra solbransjen, forskning, forvaltning og politikere deltok på ingeniørenes hus for å lære, diskutere og nettverke.


Klimaendringer, høye strømpriser og økt fokus på energisikkerhet har det siste året gjort at solenergi blir en stadig viktigere del av energimiksen, både i Norge og i Europa. Behovet for ren energi, og potensialet innen sysselsetting og verdiskaping er enormt. 


Mange ønsker å produsere solstrøm i Norge, på alt fra næringsbygg, private boliger og borettslag. Men de hindres av reguleringer. Dette var temaet for årets solenergikonferanse, og deltakerne fikk høre fra blant annet statssekretær i OED, Amund Vik og Ingvild Grøtterud Birkeland fra RME om reguleringene.


Carl Christian Strømberg i Solcellespesialisten, Trude Nysæter fra REC og Tor Christian Tuv fra Solenergi FUSen fortalte om hvordan solbransjen kan bidra til flere arbeidsplasser og billigere strøm, og politikerne fra AP, Høyre, Venstre, SV og MDG leverte en skikkelig debatt om hvor stor rolle solenergi skal ha i Norges energipolitikk fremover.


Du kan også lese mer om konferansen hos Europower, og her kan du også høre podcast fra politikerdebatten.

English EN Norsk bokmål NO