En milepæl er nådd: Norads garantiordning for fornybar energi i utviklingsland lansert

17 juni lanserte Norad garantiordningen for fornybar energi i utviklingsland i sine lokaler.  Utviklingsministeren, næringsliv, virkemiddelapparat og garantiinstitusjonene MIGA og ATI som det er inngått avtale med deltok. En milepæl for fornybarbransjen!

Både utviklingsminister Tvinnereim, Norad-sjef Bård Vegar Solhjell og garantiinstitusjonene understreket at det i fortsettelsen er viktig å utvikle relevante garantiprodukter for småskala og distribuert energi, noe Solenergiklyngen har spilt inn ved flere anledninger. Se anbefalinger fra Solenergiklyngens medlemmer til Norad her

For å nå både klima og bærekraftsmål trengs enorme investeringer, og vi er avhengig av privat kapital for å lykkes med det. Garantier er beviselig et av de mest effektive virkemidlene for å utløse privat kapital, og ifølge OECD er 40% av privat kapital utløst i perioden 2012-2018 utløst som følge av garantier.

Norad har inngått avtale med de internasjonale garantiinstitusjonene MIGA og ATI for å kunne bidra til at flere fornybarprosjekter kan realiseres. I tillegg forvalter Norad en søkbar ordning hvor bedrifter kan få støtte til garantipremiesubsidier som ofte er en betydelig kostnad.

Solenergiklyngen i samarbeid med Zero, Naba og Norwep jobber med en rapport som vil følge opp med konkrete forslag som Norad og garantiinstitusjonene kan bruke i sitt videre arbeid for å sikre at ordningen faktisk bidrar til å få fart på utbygging av sårt trengt fornybar kraft i utviklingsland. Rapporten vil lanseres i løpet av september 2022. 

English EN Norsk bokmål NO