HydroSun, hybrid vannkraftverk og FPV

I slutten av april hadde vi oppstartsmøte for HydroSun, et 3 årig komptanseprosjekt finansiert gjennom Grønn Plattform ordningen. Prosjektet består av et sterkt, nasjonalt team bestående av 5 forskningsgrupper: IFE, SINTEF Energi, NTNU, UiO og NIVA, og 6 industripartnere: Scatec, Prediktor, Ocean Sun, Multiconsult, Statkraft og Hydro. Prosjektleder for HydroSun er Dr. Josefine Selj. Kompetanseprosjektet ble bevilget sammen med et Grønn Plattform hovedprosjekt tildelt Scatec.

 

HydroSun benytter tverrfaglig forskning for å ta opp sentrale forskningsspørsmål for hybrid vannkraft
og flytende solkraftverk (FPV). Disse inkluderer pålitelighet av sentrale systemkomponenter, utvikling av nye metoder og kontrollstrategier for effektiv design, planlegging, drift og vedlikehold (O&M) av hybridkraftverk og robusthet av hybridkraftverk med hensyn til usikkerhet i markedsstruktur og klima. Hybride vann-FPV kraftverk kan muliggjøre stabil, forutsigbar og kontrollerbar fornybar energiproduksjon og samtidig redusere den lokale miljømessige og sosiale påvirkningen av kraftproduksjon betydelig. HydroSun vil evaluere og kvantifisere fordeler som stort sett bare er postulert for hybride kraftverk. Forskningen vil gi grunnlag for å utvikle nye, bærekraftige forretningsmodeller og produkter for hybride vann-FPV kraftverk. Det ambisiøse målet med hovedprosjektet for den grønne plattformen er å realisere det første hybride vann-FPV kraftverket i verden. For å støtte dette vil HydroSun samle data om pålitelighet, levetid, usikkerhet og kombinerte kontrollstrategier for hybride kraftverk. Dette vil være innspill til utviklingen av nye produkter og tjenester, som energistyringssystemer og O&M-rutiner.

 

Oppsummert er målene for prosjektet:

Utvikle kunnskap som muliggjør effektiv design og drift av hybride vann-FPV kraftverk
* Evaluere merverdien av lagring og økt prognosenøyaktighet over levetiden til hybride vann-FPV kraftverk
* Kombinere vannkraftplanleggingsverktøy med FPV-produksjonsprognoser for optimal hybriddrift
* Utvikle metoder som muliggjør levetidsforutsigelser av PV-moduler i FPV-systemer
* Å gi unike empiriske feltdata for miljøeffektene av FPV og hybride vann-FPV kraftverk

 

Dette var starten på et lengere samarbeid og vi gleder oss til å følge prosjektet og vil rapportere løpende på utvikling og resultater.

English EN Norsk bokmål NO