Den nye åpenhetsloven har trådd i kraft

Åpenhetsloven, som også kalles «menneskerettighetsloven for næringslivet»,  trådde  i kraft 1. juli 2022.

 

Loven pålegger store og mellomstore bedrifter en informasjonsplikt og en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger. Formålet er at norske selskaper skal bli nødt til å skaffe seg bedre oversikt over risikoen for brudd på menneskerettighetene i sine leverandørkjeder. Loven skal sikre alle som ønsker det, tilgang til informasjon.

 

Det er forbrukertilsynet som skal føre tilsyn med «lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» som er det fulle offisielle navnet.

 

For mer informasjon om hvordan dette påvirker din bedrift, kan du lese mer på Etisk Handel Norges nettsider. Solenergiklyngen vil i samarbeid med Etisk Handel Norge sette opp et eget informasjonswebinar om åpenhetsloven høsten 2022.

English EN Norsk bokmål NO