Vardar AS

Energikonsern eid av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune. Vardars visjon er utvikling av verdier gjennom aktivt eierskap, misjonen er å bidra til å øke tilgangen på ren fornybar energi. Deleier av Glitre Energi, og satser på vannkraft, vindkraft, fjernvarme og solkraft.

English EN Norsk bokmål NO