REC Solar Norway må få krisehjelp nå!

Solenergiklyngen anmoder sterkt regjeringen om å komme med krisehjelp til REC Solar Norway før det er for sent. REC Solar er et meget sentralt selskap i den norske solbransjen, og har de siste årene utviklet verdensledende teknologi.

 

REC Solar Norway sitter på en svært ettertraktet ekspertise, og har som eneste selskap i verden lykkes med å få til resirkulering av såkalt «kerf» på industriell skala. Det betyr i praksis at de lager verdens mest bærekraftige solcellemateriale. I 2021 har de bygd om fabrikken i Norge for å tilpasse produksjonen til dette, og øke volumet. Derfor gikk også selskapet med underskudd i fjor. Hadde 2022 vært et normalår med tanke på kraftpris ville selskapet gått med overskudd i år, både volum og priser ville bidratt til dette.

 

Flesteparten av verdens solceller er basert på silisium og Norge har en lang historie med både utvinning og foredling av silisium i vår kraftkrevende industri. I dag er Norge verdensledende på produksjon av polysilisium. Solindustrien er basert på rik tilgang på billig og fornybar kraft på samme måte som annen kraftkrevende industri i Norge, og høy kompetanse har blitt bygd opp gjennom mange år. REC Solar Norway har overlevd kriser før, og har gjennom de siste årene klart å redusere produksjonskostnadene sine drastisk.

 

Til forskjell fra de fleste andre landene i Europa har Norge en eksisterende solindustri som leverer til et globalt marked. REC Solar er et av få selskaper som overlevde Kinas fremstøt for å ta over europeisk solindustri i 2010-2012. Norsk silisiumindustri er også en viktig brikke som Europa mangler i verdikjeden for sol og med EUs ambisjoner gjennom RePowerEU hvor de slår fast at solenergi vil bli den viktigste kilden til elektrisitet i EU innen 2030, og de uttalte ambisjonene om å hente hjem den fulle industrielle verdikjeden for sol tilbake til Europa vil det være avgjørende at selskaper som REC Solar Norway får muligheten til å levere sine produkter til markedet og dermed være med å sikre en større grad av energisikkerhet i Europa. 

 

Regjeringen må nå handle raskt for å hjelpe REC Solar Norway gjennom krisen. De er en svært viktig eksportbedrift for Norge i en bransje som vil ha enorm vekst de neste årene.  

English EN Norsk bokmål NO