Hydro REIN

Hydro Rein skal investere i, eie og operere sol, vind og batterier i Norden og internasjonalt.  Hovedmarkedet vil være industrielle selskaper hvor energi er en viktig innsatsfaktor. Selskapet ser på både utility- scale og industriell-scale (bak måleren) løsninger. Fokusgeografi per i dag er: Norge, Sverige, Tyskland, UK og Brasil.

English EN Norsk bokmål NO