Partner:

Statkraft

Statkraft

Statkraft AS er et norsk kraftselskap og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft, fjernvarme og solkraft, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft eier og driver også tilgrensende virksomhet som ladeaktøren MER og næringsparken Statkraft Tofte og andre aktiviteter. Statkraft har 4800 ansatte i 19 land og er heleid av den norske stat.


Les mer

English EN Norsk bokmål NO