Garantiordninger vil sikre flere fornybarinvesteringer

Norske aktører trenger mer treffende garantier for å få fart på investeringer i fornybar energi i utviklingsland, viser ny rapport. 

 

Skal vi nå verdens klimamål, trengs en massiv satsing på fornybar energi for å fase ut kull som energikilde. Tilgang til risikovillig kapital er avgjørende, men mange aktører vegrer seg på grunn av risikoen som knytter seg til investeringer i utviklingsland. 

 

– Norske aktører etterspør flere garantiprodukter som bedre treffer deres behov, slik at flere prosjekter kan komme raskere til investeringsbeslutning. Riktige garantiordninger er en forutsetning for storstilt mobilisering av kapital til å nå klima- og bærekraftsmålene, sier ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

 

Rapporten Hvordan få fart på fornybarpengene er utarbeidet av ZERO i samarbeid med Solenergiklyngen, NABA og Norwep. Den tar for seg hvilke nye garantier norske myndigheter bør etablere, eller bidra til å etablere, for at norske fornybarselskaper eller investorer kan bidra til utvikling av flere prosjekter for fornybar energi. 

 

Rapporten ble overrakt utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim på frokostmøte hos Norad mandag 12. september. 

 

Les hele rapporten her.

English EN Norsk bokmål NO