Hent sola til Europa

Vi står foran en stor utbygging av solkraft i Norge. En fersk rapport viser at solkraft har et teknisk potensial til å bli større enn vannkraften. Men det må ikke skje på bekostning av menneskerettigheter.   Onsdag 14. september la EU-kommisjonen fram et forslag om å forby produkter som kan knyttes til tvangsarbeid. Millioner av […]