Global Growth Solar Brasil

Elektrisitetsmarkedet i Brasil er det største i Latin-Amerika og spiller en nøkkelrolle i økonomien. Solenergi representerer fortsatt en mindre del av den installerte kapasiteten i Brasil. Veksten er imidlertid stor og bransjeorganisasjonen Solar Association anslår at solenergi innen 2040 komme til å være den viktigste strømkilden i Brasil.    I samarbeid med Innovasjon Norge inviterer […]

Inngår samarbeid om solfangerløsninger til landbruket

Fjøssystemer Gruppen har inngått en samarbeidsavtale med Inaventa Solar om salg og montering av solfangeranlegg til det norske landbruksmarkedet. Landbruket har stort behov for varme, og solfangere kan bidra til både reduserte og forutsigbare energikostnader og lavere CO2-fotavtrykk.    Inaventa Solar er et norsk selskap som har utviklet moderne solfangerteknologi til bruk i næringsbygg, driftsbygninger […]