Inngår samarbeid om solfangerløsninger til landbruket

Fjøssystemer Gruppen har inngått en samarbeidsavtale med Inaventa Solar om salg og montering av solfangeranlegg til det norske landbruksmarkedet. Landbruket har stort behov for varme, og solfangere kan bidra til både reduserte og forutsigbare energikostnader og lavere CO2-fotavtrykk. 

 

Inaventa Solar er et norsk selskap som har utviklet moderne solfangerteknologi til bruk i næringsbygg, driftsbygninger i landbruket og til bolighus. Produksjonen av solfangerne foregår i Norge på Inaventa Solar sin fabrikk på Jevnaker, der det er investert store midler i en digitalisert produksjonslinje. På eiersiden i Inaventa Solar finner vi gründer og investor Atle Brynestad, med Hadeland Glassverk i spissen for virksomheten.

 

– Vi i Fjøssystemer Gruppen er glad for å ha fått denne avtalen på plass med Inaventa Solar, Produktene passer perfekt inn i vår satsning på bio-energi, der vi fra før har flisfyringsanlegg fra Fröling i porteføljen, sier Andre Stenumgård, konsernleder i Fjøssystemer Gruppen. 

 

Solfanger i kombinasjon med flisfyring vil være en meget god løsning i produksjon der en har et høyt behov for varme året rundt, for eksempel fjørfe- og svineproduksjon og melkeproduksjon. Også i andre produksjoner med høyt forbruk av varmt vann vil en ha stor nytte av å hente det varme vannet direkte fra taket via en solfanger. Fordelen med solfangere er at de bruker solinnstrålingen direkte til varmeproduksjon, uten å gå veien om elektrisitet. Det gir store effektivitetsfordeler, og en maksimal effekt på hele 700 W/m2. Fra et relativt lite solfangerareal kan man hente ut store mengder energi til oppvarming av rom og forbruksvann.

 

– For Inaventa Solar betyr avtalen med Fjøssystemer ved solvarmeanlegg kan tilby landbruksaktører gjennom en solid partner, som både kjenner behovene og som vil sørge for profesjonell håndtering av levering og installasjon , sier John Rekstad, daglig leder i Inaventa Solar.

 

Med Inaventa Solar på laget kan Fjøssystemer tilby komplette varmesystemer basert på grønn og fornybar energi til det norske landbruksmarkedet.

 

English EN Norsk bokmål NO