Ny rapport: Potensial for nye energilagringsløsninger fra gjenbruk av norske elbil- og maritime batterier

electric charge, road sign, sign

IFE har nylig kommet med en ny rapport som en del av forskningsprosjektet 2ND LIFE, finansiert av forskningsrådet.   Markedspotensialet for batterier forventes å øke mot 2050, med en estimert etterspørselsvekst på 25 ganger dagens kapasitet. Den økende etterspørselen etter batterier gir imidlertid utfordringer for batteriverdikjeden, både når det gjelder mangel på råvareforsyning, så vel […]