Ny rapport: Potensial for nye energilagringsløsninger fra gjenbruk av norske elbil- og maritime batterier

electric charge, road sign, sign

IFE har nylig kommet med en ny rapport som en del av forskningsprosjektet 2ND LIFE, finansiert av forskningsrådet.

 

Markedspotensialet for batterier forventes å øke mot 2050, med en estimert etterspørselsvekst på 25 ganger dagens kapasitet. Den økende etterspørselen etter batterier gir imidlertid utfordringer for batteriverdikjeden, både når det gjelder mangel på råvareforsyning, så vel som miljømessige og sosiale konsekvenser av batteriproduksjon.

 

Second life-batterier gir én løsning for å dempe disse bekymringene. Målet med 2ND LIFE-prosjektet er å identifisere og kvantifisere muligheter og barrierer for å gjenbruke batterier fra elektriske kjøretøy for å muliggjøre nye energilagringsløsninger. Som en del av prosjektet gir denne rapporten en oversikt over dagens situasjon og en vurdering av fremtidig utvikling av tilgjengelige batterier for second-life-applikasjoner i Norge.

 

Innen 2030 forventes batterikapasiteten fra personbiler i Norge å være 81 GWh, hvorav kapasiteten for 2nd life-applikasjoner fra brukte elbiler er beregnet til 1,5 GWh. Kvaliteten på disse batteriene vil i stor grad avhenge av driftsforholdene i det første livet, der studier viser at sykling på lavere SoC- og DoD-nivåer er fordelaktig. Når det gjelder andre liv-applikasjoner, er de vanligste brukssakene i Europa i dag distribuert energilagring i liten skala for boligbygg, storskala stasjonær energilagring for kommersielle bygninger, nettstabilisering og elektrisitetsladestasjoner.

 

Forfattere av rapporten er Kristina Haaskjold og Janis Danebergs.

 

Les hele rapporten her.

English EN Norsk bokmål NO