Solmarkedet tredobles

winner, victory pose, sunset

  Vi er i oktober måned og vi ser mot årets slutt. Det er tydelig at solmarkedet i 2022 i Norge har vært formidabelt. I henhold til de nyeste dataene fra Elhub er det installert ny kapasitet på hele 102 megawatt (MWp) ved inngangen til oktober. 30 MWp av disse er på eneboliger, 1 MWp […]

Politikk og regler – hva skjer?

Det har vært en del bevegelse på politikkfronten i det siste. Denne uken ble det gjort flere vedtak på solkraft i Stortinget;   Stortinget ber regjeringen å:​ Vurdere et midlertidig eller tidsbegrenset fritak fra konsesjonsplikt for å etablere lavspenningsledninger til nabobygg for salg av kraft.​ Vurdere å fjerne fritaksgrensen på 500 kilowatt for nettleie på […]