Solmarkedet tredobles

winner, victory pose, sunset

 

Vi er i oktober måned og vi ser mot årets slutt. Det er tydelig at solmarkedet i 2022 i Norge har vært formidabelt. I henhold til de nyeste dataene fra Elhub er det installert ny kapasitet på hele 102 megawatt (MWp) ved inngangen til oktober. 30 MWp av disse er på eneboliger, 1 MWp på bakkemontert og resten er på næringsbygg.

 

 

Kilde: NVE/Elhub

 

Det er dermed allerede hittil i år installert over dobbelt så mye som i hele fjor!

Da Elhub først har statistikk fra 2017 og kun teller det som er nett tilknyttet, betyr det at den totale produksjonskapasiteten for solkraft i Norge er nå på rett over 300 MWp. 

 

Man ser også at installasjoner per måned har økt kraftig i takt med de økende strømprisene. I tillegg til at strømprisen er en sterk driver, tror Solenergiklyngen at økende bevissthet rundt både klima og forsyningssikkerhet er en sterk driver både i Norge og i Europa forøvrig.

 

Prisvekst og prognoser

Det er interessant å se at gjennomsnittsanlegget har vokst i størrelse. Også prisene på solcelleanlegg har økt.

 

Vi ser at prisveksten rundt oss også rammer solenergibransjen. Noe av dette utgjøres at økte lønninger, men sterkest er prisveksten for innkjøp av varer. Solcellepaneler og monteringssystemer har gått kraftig opp i pris (solpaneler mer enn 50% fra bunnivået), sier Trine Kopstad Berentsen.

 

Solenergiklyngen tror at den raske installasjonstakten vi har sett de siste månedene holder ut året, men antar en liten nedgang i desember, går man mot en installert kapasitet på et sted mellom 140 og 150 MWp i år. Total akkumulert kapasitet for solkraft i Norge vil da ved årsskiftet på mellom 290 og 300 MWp.

 

Dette betyr at rundt halvparten av all solkraftkapasitet i Norge vil ha blitt installert i år. Men hvis det blir installert større anlegg på tampen av året som ikke rekker å bli tilknyttet nettet, vet man av erfaring av tallene ikke blir synlig i Elhub og ikke kommer på statistikken før neste år.

 

Så hva betyr dette i kroner og øre?

 

Det norske solkraftmarkedet på sol er i svært rask endring. Siden kriser rundt oss også har medført økte priser også for solbransjen er tidligere estimater ikke lenger gyldige.

 

En mer grundig markedsoversikt vil bli presentert når 2022 er ferdig regnet. Solenergiklyngen ønsker likevel å gjøre et anslag på omsetning i denne delen av solbransjen for 2022. Hvis man antar at alle installasjoner hadde vært på industri og næringsbygg (hvor vi har bedre oversikt), og at det installeres 140 – 150 MWp i 2022, vil omsetting blir rundt 1,5 mrd. NOK for 2022. 

 

Solenergiklyngen påpeker at dette kun er omsetningen knyttet til installasjon av solcelleanlegg i Norge: man tar ikke høyde for verken eksport eller at mange installasjonsselskaper leverer mer enn solanlegg som for eksempel smarte systemer og ladeinfrastruktur. Samlet sett står dette for en betydelig større omsetning.

 

Det er svært gledelig at solbransjen vokser og at bruken av solkraft i Norge endelig får skikkelig fart. Solenergiklyngen er imidlertid bekymret for at enkelte aktører i bransjen kanskje tar en i overkant høy pris i et hett marked med mange forespørsler. Bransjen skal være på vakt her når det gjelder kvalitet og tilstrekkelig kompetanse hos nye installatører.

 

-For sunn og forutsigbar vekst fremover er det viktig at solbransjen her hjemme klarer å levere fornybar og konfliktfri kraft til reelt konkurransedyktige priser, sier Erik S Marstein senter leder for forskningssenteret SUSOLTECH ved IFE.

 

Hva med fremtiden?

Hvordan neste år vil se ut for solbransjen kommer an på mange faktorer. Disse inkluderer strømpris, tilgang på arbeidskraft og ikke minst hvordan andre rammebetingelser utvikler seg. Hvis installasjonsraten i 2023 er den samme som i år vil det installeres 150 MWp i 2023. Med videre vekst er det sannsynlig at vi når minst 200 MWp. Dette vil bety en omsetting på rundt 2 mrd NOK for 2023.  

 

Vi kan ved utgangen av neste år har mellom 450-500 MWp totalt installert solkraft i Norge. Signaler fra flere partnere tilsier at det blir en tredobling av omsetting neste år i forhold til i år, så veksten kan bli enda sterkere. Det er flere som har ordreboken full langt inn i 2023 og alle trenger flere folk.

Sverige ligger fortsatt langt foran Norge i solkraftutbyggingen. Sverige har omtrent det samme klimaet og de samme solforholdene som Norge, men til forskjell fra Norge har svenskene satset mer på solkraft. Historiske tall for årlige installasjoner i Sverige har tilsagt at Norge ligger ca. 5 år bak Sverige.

I et av flere scenarioer vi har sett på i markedsrapporten vi la frem i august, antas det at årlig utbygd solkraft på bygg i Norge de fem neste årene (2023-2027) tilsvarer historisk årlig utbygd solkraft i Sverige (2016-2020). Dette tilsvarer en gjennomsnittlig vekst i årlige installasjoner på ca. 55 %. Dette tallet er oversteget med god klaring i 2022, med en formidabel vekst på opp mot 100 %. (Kilde: Solenergiklyngen/Multiconsult ‘Norsk solkraft 2022 – innenlands og eksport’). Det blir svært spennende å se hvordan veksten i Sverige har vært i 2022, og om de fortsetter å rykke fra. Signaler er at Sverige kan lande på rundt 900 MW p i år.

 

I 2021 gjorde Solenergiklyngen m.fl. en ringvirkningsanalyse ved hjelp av THEMA Consult basert på det som nå fremstår som stadig mer konservative anslag fra NVE sitt basisscenario for solkraftutbygging i Norge på 7 TWh innen 2040. I rapporten rapporterte man at solbransjen frem til 2040 gir en samlet sysselsettingseffekt i Norge på over 18 000 årsverk og en verdiskaping på nær 20 mrd. kroner. Både verdiskapings- og sysselsettingseffektene tiltar over tid i takt med at utbyggingstakten og volum i drift øker. Den årlige verdiskapingen vil være i underkant av 2 milliarder kroner, mens den årlige sysselsettingseffekten ligger på oppunder 2 000 årsverk i Norge i 2040.

 

Men også denne analysen begynner å virke litt utdatert. Partnerne i Solenergiklyngen har høye ambisjoner videre og partnerne skal ansette mange nye i 2023, så ingen vet hvordan dette blir. Uansett regner man med en formidabel økning på antallet som jobber innenfor sol fremover.

 

Økende interesse

Solenergiklyngen merker en sterkt økende interesse for solenergi.

 

– Vi får flere henvendelser daglig fra folk som ønsker å gå inn i solenergimarkedet, sier Trine Kopstad Berentsen. Både større industrikunder med store bygg og nye aktører som ønsker å etablere seg som installasjonsbedrift.

 

I tillegg ser man at solkraft omtales stadig hyppigere i kraftdebatten i Norge. Det er mye som tyder på at solkraftens tid også nærmer seg her hjemme.

 

21.oktober 2022,

Trine Kopstad Berentsen (Solenergiklyngen) & Erik S Marstein (IFE/SUSOLTECH).

 

English EN Norsk bokmål NO