Vil ha mer solkraft i nettet

– Jeg ønsker meg mer sol inn i energisystemet vårt, sa statssekretær Elisabeth Sæther, da hun gjestet Solenergiklyngens partnersamling 15. november i Oslo.    Hun orienterte om regjeringens arbeid med oppmykning av reglene for å øke solkraftproduksjonen i Norge.   – Vi vurderer fritak fra konsesjonsplikt for å etablere lavspenningsledninger til nabobygg for salg av […]