Vil ha mer solkraft i nettet

– Jeg ønsker meg mer sol inn i energisystemet vårt, sa statssekretær Elisabeth Sæther, da hun gjestet Solenergiklyngens partnersamling 15. november i Oslo. 

 

Hun orienterte om regjeringens arbeid med oppmykning av reglene for å øke solkraftproduksjonen i Norge.

 

– Vi vurderer fritak fra konsesjonsplikt for å etablere lavspenningsledninger til nabobygg for salg av kraft, og vi vurderer om vi bør endre effektgrensen for hvor stort solkraftanlegget kan være før konsesjonsplikten inntreffer. Vi ser også på om det skal være unntak for søknadsplikt for mindre solkraftverk på bygg, som i dag har søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, sa hun.

 

Sol til næringsparker
Regjeringen er også opptatt av å kutte barrierer for kraftproduksjon for næringseiendommer og industriområder. 

 

– Mange venter på sentralnettet som tar tid å bygge. Vi ønsker derfor å legge bedre til rette for større bruk av solkraft og batterier i disse områdene, mens man venter på utbygging av nettet, sa Sæther.

 

Takker for innspill
Statssekretæren roste klyngens arbeid med innspill til løsninger for å få mer solkraft inn i nettet, blant annet innspill til nye nettariffer. Hun understreket også viktigheten av at solkraftaktørene og nettselskapene snakker sammen.

 

–  Kom til oss med felles løsninger, sa hun.

English EN Norsk bokmål NO