Sammen for solkraft på bygg og i områder

Solenergiklyngen og Construction City Cluster samlet 15. desember deltagere fra eiendomsbransjen og solenergibransjen for å diskutere hvordan solkraft på bygg kan utløse verdiskaping og bli kanskje det viktigste bidraget for å unngå kraftunderskudd i Norge fram mot 2026.

 

Veksten for solceller på bygg i Norge er stor, drevet av fallende priser på solpaneler over mange år, de høye energiprisene og ikke minst miljøkrav i form av sertifiseringer og EUs taksonomi, som kobler miljø- og energitiltak til kostnadene på finansiering.

 

Store byggaktører som NCC, Skanska og Møller Eiendom fortalte om deres erfaringer med å rulle ut solkraft på sine bygg og at dette framover kommer til å dominere. Eirik Yttervik, fra NCC Property Development Norway fortalte at så mye som 80% av byggene de nå prosjekterer ventelig vil ha solceller. På leverandørsiden estimerte Carl Christian Strømberg fra Solcellespesialisten at potensialet fram mot 2030 kan være så mye som 10-15 TWh i årlig produksjon fra solkraft i Norge. Men at dette er avhengig av at suboptimale reguleringer og markedsbarrierer fjernes.

 

Dette var også bakteppet når stortinget i vår enstemmig vedtok at regjeringen skal fjerne regulatoriske barrierer som hindrer lokal energiproduksjon, lokal energilagring og omsetning av energi mellom bygg. Som ett ledd i dette har borettslag og eiendomsbransjen ventet på å få mulighet til å dele lokalprodusert strøm for å kunne bygge ut mest mulig av ledige tak, maksimere egen solproduksjon og kunne dele overskuddstrømmen med naboer.

 

Statssekretær Elisabeth Sæther understreket at regjeringen jobber med dette og beklaget at regjeringen har utsatt den nye delingsordningen for egenprodusert fornybar strøm som skulle gjelde fra. Ordningen skal gjøre det mulig for borettslag, flermannsboliger og enkelte næringseiendommer å dele solstrøm produserer, med beboere eller andre virksomheter på en eiendom eller et næringsområde– for så å få fritak for elavgift og nettleie for den strømmen de bruker selv.  Nyheten om utsettelsen ble møtte med skuffelse fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson (MDG) og Bård Ludvig Thorheim (Høyre). Bård Folke Fredriksen fra Norske Boligbyggelags Landsforbund  håpet at det kun var snakk om en kort utsettelse og ikke en omkamp som setter hele delingsordningen i fare.

 

Veien videre er et tettere samarbeid mellom sol og byggenæringen særlig på kompetanse sammen med Grønn Byggallianse som Katarina Bramslev fortalte om i sitt avsluttende innlegg.

English EN Norsk bokmål NO