Hafslund Magnora Sol AS

Hafslund Magnora Sol AS utvikler storskala solcelleparker i Norge. Vi har nødvendig kunnskap og kompetanse for å utvikle lønnsomme, state of-the-art solcelleparker for samfunnet.

Vi vektlegger gode lokale prosesser, fra identifisering av muligheter til utvikling, bygging og drift av anleggene. Dette gjør vi i tett dialog med grunneiere, kommuner, lokale interesser og nettselskap.

English EN Norsk bokmål NO