Partner:

Solkraft Sør AS

Solkraft Sør AS

Solkraft Sør er et privat aksjeselskap med et mål om å bidra til en mer bærekraftig energi miks i Norge og Europa gjennom produksjon av grønn solenergi i Sørlandet.

Vårt fokus ligger på å bygge mellomstore solparker på arealer med gode solforhold og nærhet til eksisterende kraftlinjer, eid av privatpersoner og som har minimal annen driftsverdi. Vårt mål er å gjøre det økonomisk lønnsomt å bygge solkraftanlegg også på kuperte og utilgjengelige områder, og vi legger stor vekt på å ivareta både grunneiernes interesser og miljøet.

Våre første solparker vil bli realisert i Lindesnes, og vi har ambisjoner om å bli ledende i Sør-Norge på dette området. Vi er overbevist om at vårt fokus på bærekraft og samarbeid med private grunneiere vil gjøre oss til en attraktiv samarbeidspartner for mange grunneiere.»


Les mer

English EN Norsk bokmål NO