Solenergiprisen 2023

  • Nominasjon senest 22. mars 2023 – direkte til nominasjon her
  • Deles ut på Solenergikonferansen 2023 den 24.april 2023

 

Nominasjon: Nominasjonsperioden er åpen til og med 22. mars 2023. Hvem som helst kan nominere og du må ikke selv ha kobling til prosjektet eller virksomheten som nominasjonen angår. Nominasjonen er knyttet til anlegg og prosjekter eller prestasjoner som ble gjennomført i 2022.

 

Kriterier: En jury vil bedømme de nominerte knyttet til kriterier som innovasjon, økonomi, estetikk, systemsyn, og bærekraft i tillegg til motivasjon bak nominasjonen.  Juryen består av personer fra styret i Solenergiklyngen og minst en ekstern. Vinner settes basert på poengsetting i forhold til kriterier og diskusjoner. Minst en person fra Solenergiklyngen admin team vil være tilstede på møter og diskusjoner og sørge for gode prosesser.

 

Du kan nominere til følgende kategorier:

 

Årets anlegg: Utmerkelsen retter seg mot solanlegg på bygg eller bakke som kom opp og ble satt i drift i 2022 i Norge. Nominasjon må inneholde hvor anlegget er og i hvilken sammenheng/hvorfor nominert. Vi ønsker å løfte frem gode eksempler på hvordan anlegg bør være i Norge til det beste for samfunnet.

 

Årets prestasjon: Utmerkelsen ser på hvilket utviklingsbidrag en person eller organisasjon (privat, kommunal, statlig el NGO) har gitt. FoU resultater, innovasjonshøyde og bærekraft verdsettes. Norsk eller internasjonalt og energisystemperspektiv er innenfor i denne kategorien.

 

Du legger inn din nominasjon her.

English EN Norsk bokmål NO