Advokatfirmaet Thommessen AS

Thommessen er et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og London. Siden starten i 1856 har vi vært med på de fleste toneangivende oppdragene i norsk næringsliv. Thommessen er den største leverandøren av advokattjenester til fornybarselskaper i Norge og har bistått utbyggere i hele fornybarnæringens lange historie. Vi har god kjennskap til bransjens særtrekk, regelverksutviklingen og interessemotsetninger, noe som gir grunnlag for å gi kommersielle og strategiske råd. Med en lang historie og høy anerkjennelse er blikket vendt fremover. Vi ønsker å bidra til realisering av morgendagens energiløsninger for å nå bærekraftmålene.

English EN Norsk bokmål NO