Solenergiklyngens innspill til Energikommisjonen

Energikommisjonen leverte sin rapport “mer av alt – raskere” 1. februar 2023, og den har nå vært ute på høring.  Energikommisjonen fastslår i sin rapport at enormt mye strøm kan spares og energi produseres i folks boliger og i bygg frem til 2030. Solkraft løftes fram som en sentral del av dette. Dette er den […]