Solenergiklyngen og Fornybar Norge inviterer til en serie webinarer om solkraft i det norske kraftsystemet i løpet av våren og høsten 2023

I følge Energikommisjonen må vi få 40 TWh ny fornybar kraft inn i kraftsystemet innen 2030. Investering i vindkraft på land er usikkert, havvind kommer nok, men tar tid. Og potensialet for ny eller utvidet kapasitet innen vannkraft er av NVE anslått til kun 13-14 TWh. Solkraft er derfor nødvendig for å bidra til å styrke energibalansen. Teknologien er lite kontroversiell, i hvert falle de anleggene som installeres på bygg, og kan installeres raskt gitt tilstrekkelig kapasitet i montasje og leverandørkjeder. Det må derfor forventes betydelig mer tilknyttet solkraft i det norske nettet, men det er utfordrende for nettselskapene å legge til rette.

 

Solenergiklyngen og Fornybar Norge mener derfor det er hensiktsmessig å etablere en felles kommunikasjonsplattform for relevante aktører for å legge til rette for en god samhandling for å utnytte potensialet best mulig. Dette gjør vi gjennom en felles webinarserie.

 

Program

 

  • 23. mai: Potensialet for solkraft i Norge

Vi ser nærmere på det tekniske potensialet med geografisk oppløsning og fokuserer på det som kan oppnås uten kostbar nettforsterkning.

 

  • 2. juni: Solkraft på alle tak- hva betyr det for kraftsystemet og aktørene?

Hvilken betydning får vesentlig økning i tilknyttet solkraft for driften av kraftsystemet og for de ulike aktuelle aktørene som systemansvarlig, nettselskap, solkraftaktører og plusskunde?

 

  • 25. august: Solkraftteknologien – dagens og fremtidens systemsmarte løsninger

Hvordan kan dagens og fremtidens omformerteknologi i solkraftanleggene redusere behovet for investeringer i strømnettet, isolert og sammen med annen teknologi?

 

  • 8. september: Lokale energisamfunn og mikronett – kortreist kraft og nettstøtte?

Hvordan kan solkraft organiseres i lokale energisamfunn og bidra til smart samspill med kraftsystemet til nytte for alle?

 

  • 11. oktober: Energireguleringen – en trussel mot samfunnsrasjonell utvikling?

 

Vi runder av webinarserien med fokus på de regulatoriske barrierene og mulighetene.

 

Hvem er det for?

Strømselskap, solkraftbransje, distribusjonsnettselskap, konuslenter og andre interesserte i temaet.

 

Pris per webinar:

Medlem i Solenergiklyngen eller Fornybar Norge: kr 900,- eks mva

Ikke medlem: kr 1500,- eks mva

 

Pakke på 5 webinarer:

Medlem i Solenergiklyngen eller Fornybar Norge: kr 3000,- eks mva

Ikke medlem: kr 4000,- eks mva

 

Vi planlegger også en fysisk fagdag for nettselskap og medlemmer av Solenergiklyngen 1. november som et selvstendig arrangement. Dette blir en fysisk arena for god erfarings-og kunnskapsutvikling. Denne inngår ikke i pakkepris.

English EN Norsk bokmål NO