Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.
Se opptak av arrangementet

Velkommen til morgen-webinar om fornybarfond, forretningsmuligheter og finansiering for solenergi i fremvoksende markeder

Norske solenergiaktører er posisjonert til å ta markedsandeler ute i verden. På den måten kan de bidra til å løfte folk ut av energifattigdom, men også gi alternativer til land i vekst som planlegger vekst med økt bruk av kull. Norge kan endre balansen slik at sol- og annen fornybar energi blir foretrukket. Norge kan på ulike måter bidra til å styrke finansieringen og kompetansen for fornybar energi. På den måten kan vi styrke det norske næringslivet, samtidig med at vi bidrar til utvikling og verdiskaping i framvoksende markeder i Afrika og Asia, reduserer bruken av kull og andre fossile energikilder, og bidrar til målsetninger i Paris-avtalen.

Regjeringen jobber med et klimafond, der norske midler og kompetanse f.eks. kan brukes målrettet for å unngå nye utbygginger av kullkraft i land som Vietnam og Indonesia. Samtidig er UDs midler til fornybar energi gjennom bl.a. NORAD sterkt redusert, og kan svekke muligheter Afrika. Risikerer vi å ende opp med at de som planlegger store investeringer i kullkraft er de som får mest investeringsmidler kanalisert inn?

Program

Inger Strand, Solenergiklyngen: Velkommen

Aksel Jakobsen, Statssekretær i utenriksdepartementet: Fornybarfond, effekter og muligheter

Dagfrid Forberg, ZERO: Klimafond som Norges viktigste klimatiltak?

Per Kristian Sbertoli, Norfund: Norfunds erfaringer med investeringer i fornybar energi

Enja Sæthren, Scatec: Slik fungerer norske risikoreduserende virkemidler for energiprosjekter. Hva mangler?

Eivind Fjeldstad, Norwegian African Business Association (NABA): Mulighetene for solenergi i Afrika

Terje Osmundsen, Empower New Energy: Hva er  utfordringen i Afrika, og hvordan kan klimafondet utløse investeringer?

Meld deg på!

Kontakt: inger@solenergiklyngen.no

Foto: Bright Products