Laster Hendelser
 • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Invitasjon til årsmøte og partnersamling i Solenergiklyngen 

Tid: 13. april 2021  1500 – 1730

Sted: @Teams

PåmeldingHER for både årsmøte og partnersamling.

Program årsmøte:

Starter kl. 1500. Partnersamling fortsetter etter endt årsmøtet ca i 1530-16 tiden.

Vi gjør oppmerksom på at kun hovedkontakt i hver virksomhet får innkalling/sakspapirer i egen mail. Kun hovedkontakt hos partner har stemmerett dersom flere enn en person møter fra hver virksomhet.

Saksliste årsmøte:

 1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet, valg av ordstyrer og to til signering av protokoll.
 2. Godkjenne styrets årsberetning/årsrapport
 3. Godkjenne foreningens regnskap
 4. Vedta medlemskontingent og øvrige avgifter og egeninnsats
 5. Valg av styreleder og styremedlemmer
 6. Valg av valgkomite
 7. Orientering fra daglig leder
 8. Innkomne saker

Program videre etter årsmøte:

Intro, Trine Kopstad Berentsen, daglig leder Solenergiklyngen

Key notes, Swedbank;

 • Planlegging for vekst og kapitalinnhenting, Peter Knutzen
 • EU taxonomi regulering – og hvilken konsekvens og muligheter har det for solbransjen? Liam Flannigan

‘Rikets tilstand’ – Informasjon fra Solenergiklyngen

 • Hva skjer på posisjonering og rammebetingelser?
 • Hva skjer på innovasjon og internasjonalisering?
 • Hva skjer i Rogaland?
 • Organisering og utvikling videre

Spørsmål og diskusjon

Vi avslutter senest 1730

Kun partnere i Solenergiklyngen kan delta.

Kontakt: trine@solenergiklyngen.no / tel 93014801