Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Veikart for den norske solbransjen mot 2030

Veikart ‘Sol mot 2030’ er et prosjekt i regi av Solenergiklyngens partnere & FME SUSOLTECH, og viser vei for norsk solenergibransje mot 2030. Med veikartet ønsker vi å skape et tydelig fremtidsbilde. Dette vil brukes til både strategiutvikling og kommunikasjon, og vi ønsker å oppnå følgende:

  • Å konkretisere betydningen solbransjen kan få som norsk næring. Her vil vi få frem aktørbildet, mulig omsetning, omtrentlig bidrag til kraftproduksjon globalt og omtrentlig sysselsetting.
  • Å konkretisere betydningen solkraft kan få for det norske kraftsystemet. Installert kapasitet inngår her, samt forventet fordeling av denne mellom offentlige bygg, næringsbygg og boliger.
  • Å vise de viktigste mulighetene, behovene og utfordringene for en videreutvikling av den norske solbransjen, hva angår blant annet rammevilkår, finansiering, forskning/utvikling og kompetanse.
  • En større innsats vil gjøres for å kommunisere innholdet til sentrale politikere, departementer, sentrale direktorater, investorer med flere.
  • Sluttleveransen vil være et veikart skreddersydd for kommunikasjonsformål, i tillegg til en rapport med bakenforliggende analyser.

Agenda

  • Velkomst og introduksjon ved Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen (5min)
  • Innledning til veikartet ved Erik Marstein, IFE (30 minutter)
  • Diskusjon og innspill (10 minutter)

Dersom du har innspill som ikke er meldt inn, send til ellinor@solenergiklyngen.no så snart du kan. Det vil gjennomføres dialog for innspill med en rekke eksterne stakeholders, og etableres en kommunikasjonsgruppe.

Påmeldingslink finner du HER

Utkast vil sirkuleres i de ulike arbeidsgruppene i slutten av oktober, før veikartet lanseres på Solkonferansen 8.desember.
Se link til presentasjonen fra innspillsmøte den 17 september HER: 
Adresse for dagen: Mostun natursenter, Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger
Kontaktperson: Ellinor Meling Mobil: +47 924 40 332
Det er et parkeringshus like over veien for Kunstmuseet som er greit å bruke. Kartutsnittet under viser parkeringsmuligheter og buss-stopp.