September

Microsoft Teams

Lokale energisamfunn og mikronett – kortreist kraft og nettstøtte?

Les mer
Les mer om event

October

Microsoft Teams

Energireguleringen – en trussel mot samfunnsrasjonell utvikling?

Les mer
Les mer om event

November