Det har pågått sonderinger og forhandlinger om å slå Solenergiklyngen sammen med Fornybar Norge siden høsten 2023. Vi har dessuten hatt en samarbeidsavtale siden høsten 2022. Nå skal årsmøtet for Solenergiklyngen stemme over sammenslåing av Solenergiklyngen og Fornybar Norge.

Det har vært viktig for Solenergiklyngen og finne en felles posisjon knyttet til lokal energiproduksjon og energisamfunn og spesielt knyttet til solenergi og nett. Innen storskala solenergi og lagringsløsninger har vi vært på linje hele  veien.

I forhandlingene har det vært viktig for styret i Solenergiklyngen at hele verdikjeden er inkludert, også arbeidet med rammebetingelser for den eksportrettede solindustrien både oppstrøms og nedstrøms.

Vi kan bekrefte at generalforsamlingen i Fornybar Norge 7. mai sa ja til å slå Solenergiklyngen sammen med Fornybar Norge. Saken skal nå behandles på Solenergiklyngens årsmøte 14. mai. Dersom innstillingen blir vedtatt, vil Solenergiklyngen inngå i Fornybar Norge fra 1. januar 2025. Det vil være et overgangsår for Solenergiklyngens medlemmer gjennom hele 2025 og man vil ikke inngå i Fornybar Norges kontingentsystem før fra 1. januar 2026, så medlemmene på sol-siden vil ha god tid til å bli kjent med tjenester og aktiviteter i Fornybar Norge gjennom overgangsperioden. 

Fusjonen er i tråd med Fornybar Norges strategi om å samle fornybarnæringen i en felles organisasjon, og Solenergiklyngens mål om et sterkere faglig og politisk fellesskap. Både bakkemonterte solanlegg, solenergi på bygg og solenergi som del av energisamfunn har et betydelig potensial, og er viktig for at Norge skal kunne bli et nullutslippssamfunn raskest mulig. I tillegg er Norges fornybarrolle internasjonalt svært viktig for å bidra til klimaomstillingen globalt. 

Vi vil gi ytterligere kommentarer når sammenslåingen er behandlet 14. mai.

For spørsmål: 

Mette Kristine Kanestrøm, styreleder i Solenergiklyngen, tlf: 475 09 072

Trine Kopstad Berentsen, adm. dir Solenergiklyngen, tlf: 930 14 801

Åslaug Haga, adm.dir Fornybar Norge, tlf: 480 99 907