Energikommisjonens rapport: et solskille i norsk energipolitikk

Energikommisjonen leverte sin rapport 01.02.2023. Den er svært positiv til solkraft i Norge! Solenergiklyngen mener at nå må regjeringen og Stortinget raskt følge opp med å legge til rette for solkraft på bygg og bakke i Norge i stor skala. Les rapporten til Energikommisjonen: NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere.   Energikommisjonen fastslår at enormt […]

Forslag til bærekraftig produktpolicy for PV moduler og invertere i EU

Europakommisjonen jobber for tiden med flere initiativ for å introdusere bærekraftig produktpolicy tiltak for både PV moduler og invertere i EU. Det er ikke alltid like lett å forstå hva disse tiltakene innebærer og hva som er ønsket å oppnå med de forskjellige så her kommer en kjapp oppsummering av de fire viktigste tiltakene: Ecodesign, […]

EU annonserer «Net Zero Industry Act»

Europakommisjonens president Ursula Von Der Leyen annonserte i går at EU oppretter en «Net Zero Industry Act» samt «European Sovereignty fund» for å ta opp kampen mot USAs Inflation Reduction Act.   EU vil i løpet av januar dermed legge frem en netto-nullutslippslov «Net-Zero Industry Act» hvor målet er å tilpasse EUs regler for økonomisk […]

EU Solar Industry Alliance har åpnet for medlemssøknader

EUs solindustriallianse skal samle selskaper og andre interessenter som ønsker å bidra med sin kunnskap og kompetanse i arbeidet med å øke produksjonskapasiteten for solcellepaneler og komponenter i Europa, i tillegg til å diversifisere forsyningskildene for produkter, komponenter og råvarer.   Alliansen er åpen for alle offentlige aktører og private aktører som har relevante aktiviteter […]

Ocean Sun teknologi i verdens første havvind og flytende sol kraftverk

Verdens største eier av solcelleanlegg, State Power Investment Corporation (SPIC), har tatt i bruk verdens første kommersielle offshore flytende sol (FPV) kraftverk. Kraftverket, som er designet av Ocean Sun og bruker Ocean Suns patenterte teknologi, er også første FPV integrert med havvind.    “Dette er en sann milepæl for Ocean Sun og for den flytende […]

Vil ha mer solkraft i nettet

– Jeg ønsker meg mer sol inn i energisystemet vårt, sa statssekretær Elisabeth Sæther, da hun gjestet Solenergiklyngens partnersamling 15. november i Oslo.    Hun orienterte om regjeringens arbeid med oppmykning av reglene for å øke solkraftproduksjonen i Norge.   – Vi vurderer fritak fra konsesjonsplikt for å etablere lavspenningsledninger til nabobygg for salg av […]

Ønsker utbygging på naturens premisser

Solenergiklyngen lanserer veileder for bygging av solkraftparker i Norge:   Bakkemonterte solkraftverk i Norge er en hittil uutnyttet energiressurs som nå flere og flere i kraftbransjen viser interesse for. – Veilederen er et første steg på veien til en felles standard for bransjen, sier adm.dir. Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.   Multiconsult har på oppdrag […]

Solenergiklyngens innspill til statsbudsjettet 2023

tree, sunset, nature

Solenergiklyngen leverte i forrige uke et innspill til statsbudsjettet for 2023 til næringskomiteen på Stortinget. Bakgrunnen for innspillet er at vi ikke kan se at det er satt av midler for deltakelse i IPCEI PV for norske aktører. Les innspillet i sin helhet under.    Bakgrunn Norge har en unik solcelleindustri som dekker et spesifikt […]

Ny rapport: Potensial for nye energilagringsløsninger fra gjenbruk av norske elbil- og maritime batterier

electric charge, road sign, sign

IFE har nylig kommet med en ny rapport som en del av forskningsprosjektet 2ND LIFE, finansiert av forskningsrådet.   Markedspotensialet for batterier forventes å øke mot 2050, med en estimert etterspørselsvekst på 25 ganger dagens kapasitet. Den økende etterspørselen etter batterier gir imidlertid utfordringer for batteriverdikjeden, både når det gjelder mangel på råvareforsyning, så vel […]

Global Growth Solar Brasil

Elektrisitetsmarkedet i Brasil er det største i Latin-Amerika og spiller en nøkkelrolle i økonomien. Solenergi representerer fortsatt en mindre del av den installerte kapasiteten i Brasil. Veksten er imidlertid stor og bransjeorganisasjonen Solar Association anslår at solenergi innen 2040 komme til å være den viktigste strømkilden i Brasil.    I samarbeid med Innovasjon Norge inviterer […]