Bli partner i Solenergiklyngen

Partnerskap og fordeler

Solenergiklyngen arbeider for å styrke solenergibransjens innovasjonsevne og konkurransekraft. Som partner i Solenergiklyngen får din bedrift eller virksomhet mulighet til å bli en del av et ambisiøst og resultatorientert partnerskap – hvor bedrifter, utdannelses- og forskningsinstitusjoner og utviklingsaktører samarbeider tett for å fremme utviklinging av den norske solenergibransjen.

Dette samarbeidet åpner opp for nye måter å jobbe på, det blir kortere vei til viktig informasjon, du får muligheten til å delta i innovative prosjekter.

Som partner får du dessuten muligheten til å involvere deg i ett eller flere av våre innovasjonsgrupper hvor du kan arbeide tett sammen med andre aktører i bransjen som har sammen interesse. Nye forbindelser kan gi din virksomhet nye og spennende forretningsmuligheter!

Velkommen på laget!

For mer informasjon ta kontakt med Trine K Berentsen / 93014801.