I solenergiklyngen har vi en satsing på både bygg, sol integrert i bygg såkalt ‘BIPV’ og områdeutvikling. Solenergi kan legges på tak eller integreres i tak og fasader og erstatte bygningselementer. Det kan produsere solstrøm og solvarme. Norge sterk har kompetanse på bygg både innen industri og forskning. Vi har også produsenter av slike løsninger og en produksjon i Norge. 

Sol på næringsbygg

Sol på norske næringsbygg er lønnsomt i dag, og det området som er i sterkest vekst i Norge. Det var Oslo Kommune og Asko som gikk foran som krevende kunder og drev dette markedet fremover. Det er en rekke partnere over hele landet som leverer større prosjekter på norske næringsbygg i dag. 

Boliger og borettslag

Folket vil ha solenergi på sine boliger. Her er det flere som leverer med ulike betalingsløsninger. Det er noe lengre nedbetaling for en enebolig enn et næringsbygg, men dette er en langsiktig investering som gir forutsigbarhet i stadig endrede strømprisene. 

Borettslag har hittil vært fratatt muligheten for å benytte solenergi, fordi reguleringer har gjort dette mindre lønnsomt. Nå har politikerne gjort vedtak på dette som åpner opp for nye muligheter. 

 
Sol i landbruket

En rekke gårdsbruk trenger mye strøm fremover og solkraft kan være et alternativ, både melkeroboter og traktorer skal over på elkraft. Landbruket har store bygg med store takflater som egner seg godt for å bygge solanlegg. I tillegg til tak og fasader kan bakkemonterte anlegg som kombineres med jordbruk eller beitearaler være et alternativ, såkalt AgriPV. 

Bygningsintegrert solenergi (BIPV)

Sol integrert i tak og fasader som erstatter bygningselementer er en nisje som de norske leverandørene er dyktige på. Vi har både norske produsenter og installatører. Arkitektene er glad i BIPV fordi det er lekkert og stilrent og gir deg en aktiv fasade. 

Brynseng skole i Oslo med integrerte solcellepaneler. Foto: Kristin Svorte

Innovasjonsgruppe

Det er etablert en ‘innovasjonsgruppe‘ for klyngens partnere (Les mer under Aktiviteter & Tjenester), og man har en rekke møteplasser som setter relevante tema på dagsorden gjennom året.