Organisasjonene følger opp stortingets vedtak om å utvide Enovas støtteordninger til å inkludere moden teknologi for å stimulere lokal til mer energiproduksjon, styring og lagring.

Energikrisen og den raske veksten i solcelleutbygging i Norge taler at det nå er endret faglig grunnlag for samfunnsnytten av batteriløsninger og systemer for smartstyring av strøm fra solceller på bygg.

Dette derfor bør inkluderes i Enovas støtteordninger til moden teknologi for husholdninger, lokale energiområder og bedrifter.

Les mer her.