Under Solenergiklyngens årsmøte 14. mai ble det enstemmig vedtatt å gjennomføre fusjonen. De to foreningene har felles interesse i å fremme solenergiens vekst og rolle i det norske kraftsystemet.

Det har pågått sonderinger og forhandlinger mellom de to foreningene siden høsten 2023. Fusjonsplanene fikk full støtte under Fornybar Norges generalforsamling 7. mai. Under Solenergiklyngens årsmøte 14. mai ble det også flertall for å gjennomføre fusjonen. Siden fusjonen i realiteten betyr at Solenergiklyngen opphører og integreres i Fornybar Norge, må saken bekreftes på et ekstra årsmøte i klyngen14. august før beslutningen er endelig.

– For Solenergiklyngen er fusjonen i tråd med målsetting om et sterkere faglig og politisk fellesskap. Både bakkemonterte solanlegg, solenergi på bygg og solenergi som del av energisamfunn har et betydelig potensial. Solenergi er viktig for en rask energiomstilling både i Norge og globalt, sier administrerende direktør Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Planen er at fusjonen får virkning fra 1. januar 2025. Den nye organisasjonen vil få flere nye aktiviteter innenfor solenergi som bransjeråd for solenergi, en ny seksjon for lokale energisamfunn inkludert lagring og fleksibilitet samt et internasjonalt forum.

– Vi stråler av glede for at Solenergiklyngen ønsker å bli en del av Fornybar Norge. Solanlegg både på bakke og bygg samspiller godt med de øvrige fornybarteknologiene, og kan i mange tilfeller monteres på arealer nær eksisterende infrastruktur, sier Åslaug Haga, leder i Fornybar Norge.

Hun peker på at Norge har gode forutsetninger for å bygge ut solenergi og vindkraft, ettersom vi har tilgang på store fleksible vannkraftressurser som kan dekke kraftbehovet når sola ikke skinner og vinden ikke blåser. I tillegg vil vi dra nytte av nye lagringsteknologier og utnytte det store effektiviseringspotensialet i å jevne ut forbruk og effektbehov hos alle som bruker strøm.

– Med Solenergiklyngen på laget, vil vi får styrket vår kompetanse på dette viktige området og bedre være i stand til å jobbe for et helhetlig energisystem. Alle fornybarteknologier må tas i bruk for at vi skal nå målet om et nullutslippssamfunn raskest mulig, sier Haga.

For ytterligere informasjon: