Flytende solkraft blir den neste store nisjen globalt. Norge med sin maritime kompetanse og erfaringer fra krevende prosjekter fra Nordsjøen, har alle forutsetninger for å ta del av i denne utviklingen. Vi har en stor gruppe bedrifter som jobber med flytende sol, der klyngens rolle er å bidra til å utvikle prosjekter og jobbe med posisjonering og rammebetingelser. 

 

 

 
Flytende sol på sjø

Et av prosjektene er satsingen Equinor har sammen med Moss Maritime for å teste teknologi utenfor Frøya, begge er partnere i Solenergiklyngen.  Solenergiklyngen har en rolle som tilrettelegger og bidrar her sammen med flere, blant annet Blått Kompetansesenter, IFE og Norsk Katapult. Ocean Sun er en leverandør som har kommet lengst med blant annet sitt prosjekt utenfor Grand Canaria. Det er stadig nye oppstartselskaper innenfor flytende sol blant klyngens partnere, annet Sunlit Sea og Glint Solar. Se full oversikt over partnere her

 
Flytende sol på vannkraftmagasiner 

Hybride systemer hvor vår vannkraft kompetanse kan knyttes sammen med kompetanse på solstrøm er en ny satsing i Solenergiklyngen. Bedriftspartnere og forskningsaktører jobber med å utvikle felles prosjekter på dette tema. 

 

Foto: Moss Maritime

Innovasjonsgruppe

Det er en innovasjonsgruppe som jobber sammen i Solenergiklyngen og man møtes jevnlig. Det holdes i tillegg en rekke events som annonseres på vår web og man reiser sammen som ‘team Norway’ på internasjonale møteplasser. Det er forretningsutvikler Inger Strand som leder arbeidet i Solenergiklyngen og treffes på inger@solenergiklyngen.no. (Les mer under Aktiviteter & Tjenester).