I dag ble regjeringen og SV enig om revidert nasjonalbudsjett, og kom i den forbindelse med en gladnyhet for bedrifter, kommuner og andre som heier på solkraft:

“Stortinget ber regjeringen i løpet av vårsesjonen 2025 fjerne konsesjonsplikt for solparker opp til 10 MW lokalisert på industri­tomter, næringsarealer, flystriper e.l., slik at tillatelser gis av kommunene etter plan- og bygningsloven”.

– Dette er en stor seier som vi har jobbet lenge for, sier næringspolitisk ansvarlig i Solenergiklyngen, Dag Tore Seierstad.

Andre punkter i revidert nasjonalbudsjett som er relevant for solenergi er:

  • 300 millioner til energieffektivisering av bygg
  • Stortinget ber regjeringen fastsett et mål om 10 TWh redusert strømforbruk i den totale bygningsmassen i 2030 sammenlignet med 2015 og rapportere tilbake til Stortinget om dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2025.

Les mer her