På partnersamlingen 24. oktober lanserte Solenergiklyngen «Bærekraftig og ansvarlig forretningspraksis – veileder for aktsomhetsvurderinger i norsk solbransje».

Solenergi er én av hovedteknologiene som driver overgangen fra et fossilt til fornybart energisystem. En bærekraftig omstilling innebærer at det soldrevne grønne skiftet må være rettferdig, inkluderende og respektere grunnleggende arbeids- og menneskerettigheter.

Tvangsarbeid i leverandørkjeden er en alvorlig bekymring for solenergibransjen, men er ikke en utfordring som enkeltselskaper kan møte alene. Verdikjeden for solenergi, fra gruvedrift og utvinning og videreforedling av silisium, til produksjon av ferdige PV moduler, ligger i dag hovedsakelig i Kina. En betydelig andel av dagens silisiumproduksjon er lokalisert i Xinjiang-provinsen, hvor den lokale befolkningen av uigurer utsettes for internering og tvangsarbeid av kinesiske myndigheter.

Formålet med denne veilederen er å gi den norske solenergibransjen et rådgivende dokument for beste praksis i hvordan man kan arbeide med disse problemstillingene internt i egen bedrift. Det er også et mål å hindre at det benyttes solcellepaneler som er eksponert for tvangsarbeid i verdikjeden.

Veilederen er kun tilgjengelig for medlemmer i Solenergiklyngen. For mer informasjon om hvordan norsk solbransje jobber med disse problemstillingene kan lese her eller ta kontakt med maja@solenergiklyngen.no