Partnerskap

Som partner i Solenergiklyngen får du:

Delta på en samarbeidsplattform med over hundre andre industri og FoU partnere

 

Holder deg oppdatert på en bransje i sterk vekst og know how/ know who.

 

Tilgang til rådgiver tjenester for soft funding, privat kapital og eksport

Dersom du ønsker å bli partner i Solenergiklyngen må du søke. Dette er en enkel ubyråkratisk prosess.

 

Hva koster det og hva må jeg bidra med?

Man er med på det man ønsker og bidrar der man kan.

Tid og kontingent veksles opp med offentlige midler.

 

Kontingent satser er slik for 2022 vedtatt av årsmøte 18.april 2023:

 

Både egeninnsats i kontanter og i tid dokumenteres for å få utløst offentlige midler som Arena Pro klyngemidlene fra Innovasjon Norge og skal normalt sett utgjøre minimum 50 % av kostnadene i et prosjekt.

 

«Klyngekontingent» er todelt bestående av:

 

Medlemsavgift på kr 500 for små virksomheter og kr 1.000 for alle andre, og en Serviceavgift for medlemstjenester etter følgende trappetrinns modell.

 

  • Små (omsetning < 10 mill. / < 10 ansatte): 7.500 + mva
  • Medium (omsetning 10-50 mill. / 10-50 ansatte): 22.000 + mva
  • Store (omsetning > 50 mill. / > 50 ansatte): 47.000 + mva
  • Kjernepartnerne betaler i henhold til satser i budsjett (inntil 114.000 +mva)
  • FOU-partnerne betaler etter samme struktur som  bedriftspartnere.
  • Utdanningsaktører betaler sats tilsvarende laveste sats for bedrifter.

 

I tillegg bidrar partnerne med egeninnsats i tid ved deltagelse på workshoper, webinarer, konferanser og prosjekter.

Utmelding: Vi må ha skriftlig utmelding senest 01.november for å ikke bli belastet kontingent året etter av hensyn til planlegging/ budsjettering.

 

Hvilke regler gjelder for partnerskap?

 

Solenergiklyngens vedtekter finner du her

Etiske retningslinjer: se Codes of Conduct

Ta kontakt med oss om du har spørsmål! 

English EN Norsk bokmål NO