I Norge har vi industri som produserer silisium og wafere som er innsatsfaktorer til solmoduler, med blant annet selskapene REC og Norsun i spissen. Disse produktene produseres med verdens laveste klimagassutslipp, blant annet fordi de bruker norsk ren vannkraft og stor grad av digitalisering.   

Med tiden vil verden i enda høyere grad etterspørre solmoduler med lavt CO2 avtrykk, i tillegg til lav pris og kvalitet. Da vil de norske selskapene bli foretrukket. Selskapene leverer allerede til krevende kunder som for eksempel det franske markedet.

Product Category Rule (PCR) & Environment Product Declaration (EPD)

I Solenergiklyngen har partnerne REC, Norsun ved hjelp av Asplan Viak og IFE jobbet frem selve oppskriften (PCR) for å dokumentere lavt utslipp (EPD) gjennom et felles prosjekt i Solenergiklyngen finansiert av Innovasjon Norge. Resultatet setter norsk solindustri på kartet som verdens mest bærekraftige. Detter legger internasjonale føringer for standardisering og klassifisering.

Les mer om dette på våre nyheter og podcaster

Innovasjonsgruppe 

Det er etablert en ‘innovasjonsgruppe‘ for industri og bærekraft for klyngens partnere (Les mer under Aktiviteter & Tjenester), og man har en rekke møteplasser som setter relevante tema på dagsorden gjennom året. 

Bilde: Norsun