Innovasjons- og arbeidsgrupper

Mye av innovasjonsarbeidet er organisert i innovasjons- og arbeidsgrupper som ledes av partnerne selv. Disse er kun åpne for partnerne og møtene annonseres i god tid til de som har vist interesse.

Oversikt over innovasjonsgruppene;

Energisystemer og -lagring. Ledes av Pixii, Multiconsult og Norconsult. Kontakt i klyngeteamet: Ellinor

Bygningsintegrerte systemer (BIPV). Ledes av IFE og Asplan Viak. Kontakt i klyngeteamet: Ola

Internasjonalisering. Ledes av Multiconsult og Scatec Solar. Kontakt i klyngeteamet: Trine

Flytende sol. Kontakt i klyngeteamet: Inger

Off-grid. Kontakt i klyngeteamet: Trine