Som kjent varierer solinnstråling gjennom døgnet og gjennom året. Derfor må man alltid tenke at sol er integrert i et energisystem med ulike lagringsteknologier som back up når solen ikke skinner. Vannkraften er det viktigste batteriet, og vannkraft er regulerbar og kan styres etter vårt behov for strøm. Vi ser likevel at andre lagringsteknologier vokser fram, og prisen på batterier stuper og er svært aktuelt. 

Smart styring

Sammen med smart styring kan solenergi med ulike lagringsteknologier inngå i lokale energisamfunn, der man deler eller kjøper /selger strøm. Dette er det stadig mer fokus på i EU, mens Norge henger litt etter når det gjelder regulering og rammebetingelser for å få dette til å skje. Det foregår en rekke piloter og forskningsprosjekter som vi kan høste erfaring fra. I solenergiklyngen har vi partnere som har erfaring med flere ulike lagringsteknologier og vi har flere teknologiutviklere. Ta kontakt hvis du har spørsmål. 

Innovasjonsgruppe

Det er etablert ‘innovasjonsgrupper‘ for klyngens partnere  (Les mer under Aktiviteter & Tjenester  for oversikt), og man har en rekke møteplasser som setter relevante tema på dagsorden gjennom året.

Batterinettverk 

Vi mottar midler gjennom Oslo Kommune for å bygge opp et regionalt nettverk innenfor batterier og lagringsteknologier. Fokus blir på anvendelse i forbindelse med solenergi. Vi har en rekke partnere innenfor dette segmentet.