Vår kollega Keron Denny som er forretningsutvikler for Solenergiklyngen, har akkurat gjort ferdig sin masteroppgave gjennom Universitet i Aberdeen. Keron fikk toppkarakter på masteroppgaven, med tittelen «Modellering av et batterilagringssystem (BESS) i et lavspentdistribusjonsnett med høy fotovoltaisk (PV) penetrasjon».

Formålet med denne masteroppgaven var å bevise at spenningsøkning i et lavspent distribusjonsnett på grunn av høy penetrasjon av PV-produksjon kan avhjelpes ved bruk av et BESS (FTM) integrert i nettet. Videre var målet å undersøke hvordan BESS-en skulle dimensjoneres og beskrive kontrollstrategien som skulle brukes, samt om BESS-en kan tilby noen tilleggstjenester når den ikke er nødvendig for spenningsregulering.

Matlabs Simulink og Stateflow ble brukt som modelleringsprogramvare.

Ta kontakt med Keron hvis du ønsker mer info om oppgaven og resultatene.