I dag kom NVE sine råd til Energidepartementet om hvordan vi skal nå 8 TWh solkraft.

Solenergiklyngen tenker at det er mye her vi er enig i, og flere av våre innspill er tatt høyde for.  Blant annet skriver NVE at målet om «8 TWh solkraft innen 2030 ikke kan nås uten sterke virkemidler for å øke investeringstakten».  Det viktigste virkemidlet vil ifølge NVE være økonomisk støtte. Dette er vi enig i.

Vi støtter også forslaget om program for energioppgradering og solenergi på kommunale bygg. Dette er spesielt viktig som et motkonjunkturtiltak for bygg- og anleggsbransjen i 2025.

Vi er også enig i at man bør se på innretningen av strømstøtten slik at det lønner seg å investere i egen kraftproduksjon, og at lagring og fleksibilitet nevnes er bra.

Når det gjelder ny delingsordning for nabolag er fint å se at dette forslås og at det foreslås at deles virtuelt på tvers av eiendommer opp til 5 MW uten å betale skatt og avgifter. Dette er en start og bør følges opp med en høyere grense for å dekke behovet i større nabolag og for å utløse mer kraftproduksjon.

At konsesjonsplikten settes opp til 5 MW er fint, men grensen bør settes enda høyere, mener Solenergiklyngen.

Når det gjelder dynamisk struping som Solenergiklyngen har tatt til orde for, er vi fornøyd med at NVE skriver at dette kan være en god løsning for svake nett.

Viktigste i uttalelsen fra NVE er de anerkjenner at solkraft har et stort potensial og krever stor økonomisk støtte fremover. At solkraft på bygg er viktig er vi enig i, men vi mener samtidig at solkraft på bakke blir vesentlig for å nå målet om 8 TWh solkraft innen 2030. Alt i alt mener vi at her har NVE og RME lyttet til solbransjen og gjort et grundig arbeid. Vi ser frem til arbeidet med handlingsplan for solkraft og klare til å bidra inn.

Les hele NVEs innspill her.