Podcast: Blockchain og sol — hype eller framtida?

Kan blockchain og AI være relevant for solenergibransjen? Vil en overgang til mer digital og distribuert energi og bokføring være [...]

Podcast: Solenergi i borettslag?

Solceller på taket gjør deg til plusskunde, slik at du kan bruke strømmen selv, og selge det du ikke bruker, [...]

Solenergi på industritak i Ghana med Empower New Energy

Empower New Energy har nå kommet i mål med et prosjekt i Ghana, sammen med Miniplast ltd. og Stella Futura. [...]

Norsun og REC med EPD!

NorSun, det norske solenergiselskapet som produserer monokrystallinske silisiumblokker og wafere (silisiumskiver) for høy ytelse, har som det første selskapet i bransjen mottatt «Environmental Product Declaration» (EPD) for sine wafere. REC var hakk i hel men sin godkjenning av  EPD  for  sin silisium og wafer. Med dette får NorSun og REC en objektiv sertifisering av produktenes verdensledende, lave CO2-fotavtrykk. Partnere i Solenergiklyngen har jobbet sammen og satt internasjonal standard.  I solenergiklyngen ble arbeidet med objektiv sertifisering av silisium og wafere igangsatt i 2017 allerede med et prosjekt via ordningen ‘Innovasjonsrammen’ hos Innovasjon Norge. Asplan Viak med sin bærekraft kompetanse ble koblet med Norsun og REC for se på dette. I fjor ble «oppskriften» klar – såkalt PCR (Product Category Rule) og lansert på felles webinar i fjor sommer. Dette har fått internasjonal oppmerksomhet og PCR’n vil gjelde som oppskrift også internasjonalt. Så startet altså arbeidet som har ført til at Norsun nå fikk nå sin EPD med hjelp av Asplan Viak og REC sin. Vi gratulerer!  […]

Podcast: Forbrukernes rolle i det grønne skiftet

Gjennom 2020 har Solenergiklyngen vært med på flere fellesuttalelser sammen med andre organisasjoner knyttet til forslag til nye nett-tariffer, grønn [...]

Podcast: Solvarme i vekst med Inaventa Solar

Solenergifeltet er preget av solceller, som med stadig lavere pris har tatt nye markeder. Men solvarme er fortsatt en kostnadseffektiv [...]

Load More Posts